Thursday, April 28, 2016

Elections and Friendships

BINISAYA:

Pinili-ay og Panaghigala

Nag-anam-anam na og kaduol ang adlaw sa pinili-ay.
Daghan na kaayo'ng mga panaghigala
Ang nabungkag tungod sa kalainan sa baruganan
Ug mga kandidato'ng gidapigan.

Ang kadaugan sa atong mga manok,
Labaw pa ba g'yud og bili sa panagsu-on
Nga pila na ka-tuig gi-amumahan?

Masayon-sayon ra diay og gubâ
Pinaagi sa bulok sa atong mga baklaw
Ug sa mga hulagway nga gipatapot
Sa likod sa atong mga sakyanan?

Dili ba diay malungtaron
Ang gugma sa matuod nga higala?

Nangabuang na ta'ng tanan?
Mangligid sâ uroy ta sa Banat-i
Ug magpapaak og iring!ENGLISH:

Elections and Friendships

The day of elections is drawing nearer and nearer.
Too many friendships
Have been shattered by differences in principles
And candidates we support.

Are the victories of our chickens
Of greater value than the bonds
That we have spent years to nurture?

Can they so easily be destroyed
By the colours of our bracelets
And the faces on bumper stickers
On the back of our cars?

Is it not resilient,
The love of a true friend?

Have we all become fools?
Let's roll down Banat-i Hill
And have cats bite us!